Toiminta

Suur-Leppävaaran Demarit on 110-vuotisen historiansa aikana toiminut aktiivisesti sosialidemokratia-aatteen puolestapuhujana ja ollut mukana rakentamassa parempaa Espoota meille kaikille. Olemme edelleen ajassa oleva, aktiivisesti kantaa ottava sosialidemokraattisten arvojen mukaisesti toimiva yhdistys. 

Suur-Leppävaaran Demarit on Espoon SDP:n suurin puolueosasto, johon kuuluu myös Nuorten Kotkien paikallisosasto. Toimialueena on koko Suur-Leppävaara. Jäsenmäärä on noin 210. 

Jäsenistä on kasvanut kunnallisen ja valtiollisen tason merkittäviä luottamushenkilöitä. Puolueosasto ottaa kantaa paikallisiin asioihin ja valtakunnan politiikkaan. Kunnallispoliittinen ohjelmamme perustuu seuraaviin arvoihin: asukaslähtöisyys, inhimillisyys ja tasa-arvo. 

Mitä teemme? 

  • Edustamme Suur-Leppävaaraa kunnallisessa päätöksenteossa vaaleilla valittujen edustajiemme kautta. 
  • Asetamme ehdokkaita vaaleihin ja valitsemme seuraaviin kunnallisiin luottamustehtäviin Espoossa, kuten kaupunginvaltuusto, lautakunnat, jaostot ja neuvostot ja osakeyhtiöiden hallitukset.
  • Valitsemme jäseniä puolueen sisäisiin luottamustoimiin, kuten ja puolue- ja piirikokousedustajat sekä Espoon kunnallisjärjestö.
  • Valmistelemme kunnallisvaaliohjelmaa ja sen markkinointia, jonka tavoitteena on lisätä kannatustamme erottuen muista puolueista vastaamalla ja olemalla tietoinen asuinalueemme tarpeista.
  • Teemme yhteistyötä muiden espoolaisten demariosastojen sekä Leppävaarassa toimivien yhdistysten kanssa.
  • Järjestämme tilaisuuksia ajankohtaisista asioista ja teemoista; kuten esimerkiksi Espoon talouden tila.
  • Käytännön toiminnasta vastaa vapaaehtoisista koostuva ja vuosittain syyskokouksessa valittava johtokunta (puheenjohtajisto ja 8+3 jäsentä). 
  • Järjestämme toimintaa myös lapsille ja nuorille (Nuoret Kotkat).